Duyck & Cattrysse | Advocatenkantoor Ieper - Kortrijk - Aalter
+32 (0)57 20 70 40 info@duyckencattrysse.be
Kantoor Ieper Dehaernestraat 29 B-8900 IEPER
Kantoor Kortrijk Koning Leopold I-str. 27 B-8500 Kortrijk
Kantoor Aalter Pittemstraat 28 bus A B-9881 Aalter

Expertise

Home       Expertise


Handelsrecht


Als onderneming wordt u geconfronteerd met problemen van zeer uiteenlopende aard. Door de uiteenlopende domeinen waarin het kantoor bedreven is, kunnen wij uw bedrijf helpen in diverse rechtstakken. De persoonlijke band met uw bedrijf draagt bij aan een succesvol eindresultaat.

 


Verkeersrecht


Raakt u betrokken in een ongeval? Wij helpen graag bij de recuperatie van uw schade, dan wel het beperken van de vordering van uw tegenpartij.

Ook bij een verkeersovertreding helpen wij u bij het nagaan van de rechtmatigheid en het milderen van uw straf.

 


Burgerlijk recht - Huurgeschil


Vertoont uw huurwoning gebreken? Wordt u als verhuurder geconfronteerd met een wanbetaler? Heeft u een probleem i.v.m. uw pachtovereenkomst? Wij geven juridisch advies en starten desgewenst een procedure voor de Vrederechter.

 


Algemene voorwaarden & Incasso


Vele ondernemers onderschatten de kracht van algemene voorwaarden. Zorg dat u steeds correct contracteert en handel preventief. Zo wordt u later niet geconfronteerd met onverwachte toestanden.

Wij helpen u bij de redactie van uw algemene voorwaarden en passen deze toe bij incasso van uw facturen.

 


Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid - Ontslag en arbeidsongeval


We werken om te leven... maar soms loopt het fout. Raakt u in een dispuut met uw werkgever of wordt u het slachtoffer van een arbeidsongeval. Wij helpen u verder.

Tevens heeft het kantoor expertise op vlak van sociale zekerheid.

 


Familierecht - Echtscheiding


Indien u het besluit heeft genomen om te scheiden van uw partner staan wij u graag bij in alle discretie en vertrouwen. Bij een echtscheiding fungeren wij als uw eerste aanspreekpunt en hebben wij ook voor het menselijke aspect.

 


Aannemings- en vastgoedrecht - Bouwgeschillen & burenhinder


Het kantoor heeft expertise in de behandeling van bouwgeschillen. Hinder van uw nabuur, wegenwerken, renovatieproblemen... ieder van ons wordt ermee geconfronteerd. Wij zorgen voor een eigen technisch raadsman en laten u niet in de kou staan. Tevens heeft het kantoor expertise op vlak van ruimtelijke ordening.

 


Vreemdelingenrecht


Het verkrijgen van een recht op verblijf is vaak niet eenvoudig. De wetgeving terzake is zeer strikt en bevat tal van vormvereisten. Wij helpen u de juiste weg te vinden.

Het kantoor geeft tevens advies en geeft aan wanneer een procedure geen kans op slagen heeft.