Duyck & Cattrysse | Advocatenkantoor Ieper - Kortrijk - Aalter
+32 (0)57 20 70 40 info@duyckencattrysse.be
Kantoor Ieper Dehaernestraat 29 B-8900 IEPER
Kantoor Kortrijk Koning Leopold I-str. 27 B-8500 Kortrijk
Kantoor Aalter Lotenhullestraat 38 B-9881 Aalter

Ons Kantoor

Home       Ons Kantoor


Over ons


Het kantoor is de samensmelting van twee kantoren met complementaire ervaring, wat garant staat voor een volledig juridisch dienstenpakket in alle rechtsmateries. Hierbij staan wij zowel de particulier, het bedrijf als instellingen bij in diverse juridische aangelegenheden.

De dienstverlening van het kantoor kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: er wordt enkel gedacht in termen van oplossingen. Het is de bedoeling te weten wat de cliënt drijft en beoogt, omdat het kantoor van mening is dat alleen op die wijze optimaal zijn belangen kunnen gediend worden. De werkwijze van het kantoor laat zich omschrijven door een drietal kernbegrippen: professioneel, betrokken en doelgericht.

De centrale ligging van het kantoor in het centrum van Ieper en slechts op een boogscheut van de diverse Rechtbanken is een bijkomende troef. Het kantoor is gevestigd in een stijlvol, authentiek pand dat eind 2016 - begin 2017 werd omgebouwd tot een modern en functioneel advocatenkantoor.

Goed opgeleide medewerkers maken het kantoor tot een performant geheel en gemakkelijk aanspreekpunt voor uw juridische noodwendigheden. Het is onze missie om aan de hand van een jarenlange juridische ervaring, u bij te staan met heldere antwoorden en daadkrachtige oplossingen. Klanttevredenheid dragen wij hoog in het vaandel en aanzien wij als ons merk.

Hiervoor werken wij tevens nauw samen met diverse medewerkers-advocaten verbonden aan diverse balies in binnen-en buitenland en dit alles op zuiver zelfstandige basis.

Het kantoor biedt dan ook juridische dienstverlening op maat aan diverse actoren. Hierbij zijn wij zowel nationaal als internationaal actief. Het moet daarbij de bedoeling zijn ellenlange procedures voor de rechtbanken te vermijden door voorafgaandelijk, tijdig en efficiënt advies, bemiddeling en minnelijke regeling.

De uitgebreide talenkennis van het kantoor (Nederlands, Frans, Engels, Duits en Italiaans) zorgt voor een internationale vertolking van onze juridische expertise.

 


Team

Mr. Patrick DUYCK
Mr. Patrick DUYCK
advocaat-vennoot

Geboren te Veurne op 4/2/1959, studeerde af als licentiaat in de Rechten en geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs aan de VUB in 1981.

Op 1/10/1981 werd hij ingeschreven op het tableau der advocaten van de balie Ieper.

Mr. Patrick DUYCK opende een tweede kantoor in 2004 te BRUSSEL-Oudergem, Guillaume Lefeverlaan nr. 23.

Mr. Patrick DUYCK heeft jarenlang les gegeven in het Vormingsinstituut (thans Syntra West) te Ieper-Veurne-Diksmuide, ondermeer bedrijfsbeheer, sociale wetgeving, arbeidsrecht en vennootschapsrecht.

Mr. Olivier CATTRYSSE
Mr. Olivier CATTRYSSE
advocaat-vennoot

Geboren te Ieper op 06/12/1989, studeerde af als master in de Rechten aan de Universiteit Gent in 2012.

Sinds 18/09/2012 is hij verbonden als advocaat aan de balie Ieper en sinds 2018 evenzeer aan de balie West-Vlaanderen & Gent.

Hij werkte aanvankelijk als jurist in de ondernemingswereld bij een gerenommeerd accountancy- & fiscaliteitkantoor. Na een stage bij de FOD Justitie besloot hij toe te treden tot de advocatuur. Sindsdien is hij actief verbonden aan de Balie van Ieper & Aalter en is hij bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie. Hij zetelt in de algemene vergadering van de OVB.

Vandaag beoefent hij de algemene rechtspraktijk met een voorkeur voor burgerlijke, strafrechtelijke en economische materies in de meest ruime zin. Hij wordt aangesteld door de bevoegde rechtbanken als schuldbemiddelaar, curator, bewindvoerder en advocaat voor minderjarigen. Tevens stond hij diverse ondernemingen in moeilijkheden bij tijdens hun herstructurering (WCO).

Jan KEMPINAIRE
Mr. Jan KEMPINAIRE
advocaat

Geboren te Kortrijk op 26.09.1958, advocaat sedert 1982.

Van 1997 tot 2018 doceerde hij het vak Vreemdelingenrecht aan advocaten-stagiairs tijdens hun balieopleiding. Hij is lid van de commissie vreemdelingenrecht in de schoot van de Orde van de Vlaamse Balies.

Na zijn stage aan de balie van Luik integreerde hij zich in het advocatenkantoor van, wijlen zijn vader Mr. André KEMPINAIRE (advocaat sedert 1956). Toen Mr. André KEMPINAIRE zich voltijds met de politiek ging bezighouden, nam Mr. Jan KEMPINAIRE het kantoor over.

In mei 2020 werd het kantoor van Mr. Jan KEMPINAIRE één met het kantoor DUYCK en CATTRYSSE.

Mr. Julie PODEVYN
Mr. Julie PODEVYN
advocaat

Geboren te Ieper op 24/02/1993. Studeerde af als master in de Rechten en master in het Notariaat aan de Universiteit Gent in 2017. Op 2/10/2017 startte ze haar stage bij het kantoor Duyck & Cattrysse en sinds 17/10/2017 is ze verbonden als advocaat aan de balie van Ieper.

Mr. Robin Duyck
Mr. Robin DUYCK
advocaat

Geboren te Poperinge in 1993, afgestudeerd in 2017 als master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij aansluitend in 2018 het diploma van master in het notariaat behaalde.

Vervolgens koos hij voor de advocatuur.

Na zijn stage te zijn gestart aan de Antwerpse balie, besloot Mr. Duyck om terug te keren naar zijn thuisstad om het kantoor te vervoegen. Sinds april 2020 is hij lid van de balie West-Vlaanderen te Ieper.

Mr. Duyck legt zich toe op een brede waaier aan rechtstakken, met een voorkeur voor het bouwrecht en het onroerend goed in de meest ruime zin.

Sinds januari 2021 is hij houder van het getuigschrift “Postgraduaat in de Vastgoedkunde” uitgereikt door de KU Leuven.

Mr. Jana Hindryckx
Mr. Jana HINDRYCKX
advocaat

Geboren te Roeselare op 15.09.1992, studeerde af als master in de Rechten aan de KU Leuven in 2015.

Sinds 01.10.2016 is ze verbonden aan de balie van Ieper, later balie West-Vlaanderen. Zij vervoegde het kantoor op 01.07.2021 en legt zich toe op een brede waaier aan rechtstakken. Tevens is ze lid van de Conferentie van de Jonge Balie Ieper.

Mr. HINDRYCKX is sinds 2018 ook verbonden als gastdocente aan Hogeschool VIVES.

Mr. Alain Coppens
Mr. Alain COPPENS
advocaat

Mr. Alain Coppens heeft ruim dertig jaar aan praktijkervaring als advocaat. Voordien was hij verbonden aan diverse ministeriële kabinetten en van 1985 tot 1991 arrondissementscommissaris voor Ieper, Diksmuide en Veurne. Mr. Coppens, die over een diploma licentiaat staats- en bestuursrecht beschikt, heeft een grote expertise in het ruime domein van de bestuursgeschillen zoals onteigeningen, ruimtelijke ordening en omgeving, overheidsopdrachten, en meer algemeen alles wat met vastgoed te maken heeft: handelshuur, landpacht, aanneming, enz. Over deze thema's publiceert hij geregeld in diverse juridische vaktijdschriften.

Mr. Liesbeth LESAGE
Mr. Liesbeth LESAGE
advocaat

Geboren te Roeselare op 4 april 1996.

Aan de Hogeschool Gent behaalde zij in 2019 een professionele bachelor bedrijfsmanagement, optie rechtspraktijk. Daaropvolgend begon zij het schakelprogramma en behaalde in 2022 haar diploma Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Sinds oktober 2022 maakt Mr. Lesage deel uit van het kantoor en sinds 8 november 2022 is ze verbonden aan de balie West-Vlaanderen.

Mevr. Marina GIRALDO
Mevr. Marina GIRALDO

Het kantoor werd versterkt met de medewerking van Mevr. Marina GIRALDO, bemiddelaar in familiezaken. Mevrouw Marina Giraldo staat in voor het dagelijks beheer van de dossiers en de telefoonpermanentie : zij kent de stand en de evolutie van de dossiers en kan u onmiddellijk helpen bij vragen.

Het secretariaat

De administratie en het secretariaat worden verzorgd door mevr. Lucia Lazo, mevr. Marieke Moerman en mevr. Ann Deweerdt. Ook zij zetten zich dagelijks in voor de goede werking van het kantoor.

Mevr. Marieke Moerman
Mevr. Marieke MOERMAN
Mevr. Ann Deweerdt
Mevr. Ann Deweerdt