Duyck & Cattrysse | Advocatenkantoor Ieper - Kortrijk - Aalter
+32 (0)57 20 70 40 info@duyckencattrysse.be
Kantoor Ieper Dehaernestraat 29 B-8900 IEPER
Kantoor Kortrijk Koning Leopold I-str. 27 B-8500 Kortrijk
Kantoor Aalter Lotenhullestraat 38 B-9881 Aalter

Tarieven

Home       Tarieven


Tarieven


Normaliter wordt het ereloon per uur berekend. Het kan ook per zaak worden berekend naargelang de overeenkomst met de cliënt.

Het is de bedoeling dat voorafgaandelijk aan de aanvang van het dossier, het ereloon en de kosten worden begroot bij wijze van prognose. Het gaat altijd om een prognose gezien de verwikkelingen bij een dossier nooit op voorhand en exact kunnen bepaald worden.

Wat wordt aangerekend zijn de uren die in een bepaalde zaak worden gepresteerd (bv. studie van een dossier, onderhandelingen, besprekingen met cliënt en/of derden, zoals de boekhouder of accountant, de notaris etc., het opstellen van een conclusie (verdediging), het pleiten).

Het uurtarief wordt bovendien altijd bepaald in functie van het belang van de zaak, de ervaring van het kantoor, de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid.

Bij aanvang van het dossier wordt een provisie gevraagd, rekening houdende met het belang van de zaak, de effectieve kosten die moeten uitgegeven worden aan gerechtsdeurwaarders, rolrechten e.d.m. , de hoogdringendheid van de zaak en de moeilijkheidsgraad ervan.

Nadien kunnen bijkomende provisies gevraagd worden naargelang de evolutie van de geleverde prestaties en gemaakte kosten. De cliënt wordt hierbij te allen tijde op de hoogte gebracht van de stand van zijn dossier, hetzij spontaan, hetzij op uitdrukkelijke vraag op gezette tijdstippen.

 


Invordering Facturen


Hier gelden normaliter bijzondere tarieven. Zo zal bij inning het ereloon doorgaans een percentage bedragen van de geïnde bedragen of een vooraf afgesproken forfaitair bedrag (dit is vooral bij kleinere schuldvorderingen interessant).

 


Kosten


Vooreerst : het is de bedoeling de kosten zoveel mogelijk te beperken

 


Wat zijn kosten?


° typwerk en tekstverwerking : € 12/pagina
° brief en email: € 10/brief
° aangetekende verzending : € 10 + portkosten
° fax : € 1,25/uitgaand faxbericht
° fotokopie : € 0,25/pagina
° verplaatsingen : € 0,40/km
° voorgeschoten kosten : volgens de werkelijke uitgaven (attesten, uittreksels, kosten van de gerechtsdeurwaarder voor dagvaarding, betekening en uitvoering, griffierechten, enz.)

 

Sinds 1/1/2014 zijn de prestaties van de advocaat onderhevig aan een btw-percentage van 21 %.

 


Wettelijke informatie


DUYCK-CATTRYSSE ADVOCATENKANTOOR BV
BE0667.539.647

DUYCK-CATTRYSSE ADVOCATENKANTOOR is een burgerlijke vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER, Dehaernestraat 29, met ondernemingsnummer 667.539.647.

DUYCK-CATTRYSSE ADVOCATENKANTOOR heeft kantoren in Ieper, Kortrijk & Aalter. De Belgische advocaten werkzaam binnen DUYCK-CATTRYSSE ADVOCATENKANTOOR mogen hun beroep uitoefenen onder de titel 'advocaat' in België en zijn lid aan de balie van West-Vlaanderen & Aalter.

De verzekeringsdekkingen van DUYCK-CATTRYSSE ADVOCATENKANTOOR zijn de volgende: alle advocaten van DUYCK-CATTRYSSE ADVOCATENKANTOOR zijn via balie West-Vlaanderen & balie Aalter verzekerd in beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000 EUR per schadegeval. Er is een bijkomende waarborg “Beroepsaansprakelijkheid Advocaat” van 5.000.000 EUR per schadegeval die de basisdekking van 2.500.000 EUR overstijgt.